LØNN OG HR

Fagområdet lønn og personal er i stadig endring, og du trenger inngående kunnskap for å holde deg oppdatert innen lovverket og samtidig ivareta dine medarbeidere. 


I Accountor | Økonor har vi hundrevis av spesialister på området, som har inngående kjennskap til både lønn og personal.

Oversikt over tjenester:

 

·         Lønnshåndtering med rapportering til myndighetene

·         Reiseregninger og utlegg

·         Håndtering av OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

·         Sykepengehåndtering mot Nav

 

I tillegg kan Accountor | Økonor bistå med:

 

·         HR-tjenester som

o    Bemanningsplanlegging som ansettelser og oppsigelser

o    Juridisk rådgivning i personalsaker

o    Annen pensjonsadministrasjon

o    Oppfølging av sykmeldte

o    Elektronisk personalhåndbok som til enhver tid er oppdatert

 

Tjenesten innen lønn og personal kan inngå som en del av en totalpakke eller du kan velge kun å benytte deg av lønnstjenesten.


 

 


Copyright 20©07 Økonor. All rights reserved. Webansvarlig