Lønnsomt samarbeid

Er du bedriftsleder? Gründer? Sammen kan vi se på dine resultater sammenlignet med konkurrentenes, gi deg nøkkeltallsanalyser og komme med råd som bidrar til god og lønnsom drift på kort og lang sikt. Enhver bedrift, enten det er et enkeltmannsforetak eller et stort konsern, har en livssyklus. Det kreves arbeid før du starter virksomheten, under oppstart, hele veien når bedriften leverer sine produkter og/eller tjenester, og dersom den av en eller annen grunn skal avvikles. Med en regnskapsfører som din støttespiller, kan du gå en tryggere og mer suksessfull fremtid i møte. 

Sparringspartner

Dersom du engasjerer en økonomisk rådgiver vil du få mye mer enn en som fører regnskapet ditt. Den kanskje viktigste jobben for en rådgiver starter når regnskapet er ferdig, der regnskapstallene brukes til å finne forbedringsområder i din virksomhet. Vi satser stort for å gjøre våre kunders virksomheter mer lønnsomme, og kjører et bredt utviklingsprogram for våre medarbeidere. Vi har mange kompetente mennesker som kan bistå deg som kunde med det meste innen økonomi. Det kan være tyngre økonomisk rådgivning, som bistand ved oppkjøp og verdivurdering, til enklere gjennomganger av utvalgte kostnadsposter i regnskapet. Mange av våre kunder bruker oss for å få gjennomført lovpålagte oppgaver som føring av regnskap og årsregnskap. En stadig større andel bruker også sin økonomiske rådgiver som sparringspartner i forhold til egen virksomhet.

Finner lønnsomhet for kunden

Vårt fokus er at kunden skal oppnå økt lønnsomhet, og for å komme dit er det flere ting vi kan gjøre. Med utgangspunkt i det oppdaterte regnskapet kan vi se på utvalgte nøkkeltall og sammenligne med budsjetter og tidligere perioder – ja, til og med sammenligne med andre i din bransje ved såkalt «benchmarking». Denne analysemetoden gjør oss i stand til å finne forbedringsområder som over tid vil øke din lønnsomhet. Vi ønsker å være der når det dukker opp problemstillinger du vil diskutere med noen før beslutninger tas, og bestreber oss på å være så tilgjengelig som mulig hele året.

Andres blikk kan være til god hjelp

Det er blitt vanskeligere å drive virksomhet i dag, med stadig flere offentlige pålegg og krav, samt tøffere konkurranse innen de fleste bransjer. Skal man overleve og i tillegg tjene penger må man drive så effektivt som mulig. Spør deg selv: har du de rette kunnskapene om økonomi til å forutse mulige utfordringer? Har du tid og, ikke minst, interesse for å lese deg opp, lete etter informasjon og lære deg det som kreves? Har du kapasitet til å følge med på alt som rører seg innen økonomisk styring? Det er ikke alltid man selv ser hvor skoen trykker, og da kan det være fornuftig å la noen eksterne se på de utfordringene virksomheten har. Din rådgiver hos Økonor kan bidra med en slik gjennomgang. Vi jobber hver dag for at du som kunde skal øke lønnsomheten og skape gode og trygge arbeidsplasser.

 

Bedre føre var

Det er ikke uvanlig at bedrifter tar kontakt med en økonomisk rådgiver når kreditorene står og banker på døren, og de ikke vet hvordan de skal komme seg ut av knipen. Dersom du ser at det kan by på problemer i nær fremtid å møte dine økonomiske forpliktelser, anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver så snart som overhodet mulig. Da skal vi være der for å hjelpe deg så godt vi kan. Men om du tar høyde for at du i fremtiden kan komme til å møte uforutsette problemer, vil det lønne seg å være i forkant. Vi er her for å kunne tilby forutsigbarhet for deg og dine medarbeidere. Vi har ekspertisen til å avdekke potensielle utfordringer lenge før de oppstår, og kan gi deg gode råd for hvordan du skal planlegge best mulig for å unngå disse. Det er tross alt bedre å forebygge brann enn å slukke den.


Den rette rådgiveren for deg

I Økonomr etterstreber vi å kjenne våre kunder og deres behov meget godt. Vi ønsker å etablere og beholde et nært forhold til deg og din bedrift. Det skal være en lav terskel for å kontakte oss, og du skal være komfortabel med å ringe oss for å få svar på en problemstilling. Vi er her for å finne hvilke løsninger som er de beste for deg og din bedrift. Vår suksess avhenger av din suksess.


Copyright 20©07 Økonor. All rights reserved. Webansvarlig