Økonor Fauske


Vårt firma ble etablert i 1970 som et enkeltmannsforetak. Firmaet ble omorganisert til aksjeselskap i 1986 og eierskapet ble spredt på flere hender, men felles var at alle jobbet i selskapet. I 1992 ble selskapet en det en del av Økonor Gruppen, og skiftet navn til Økonor Fauske som også er markedsnavnet i dag. I dag eies selskapet av 4 autoriserte regnskaps-medarbeidere som har ledende stillinger i firmaet.

Økonor Fauske ledes av Iren N. Tverå og med seg har hun 8 dyktige medarbeidere. Av selskapets 9 medarbeidere er 5 autoriserte regnskapsførere. Selskapets ledelse satser bevisst på kunnskap og kvalitet hos sine medarbeidere for å sikre kundene best mulig rapportering og veiledning. Gode teknologiske og programmessige løsninger skal sikre effektiv og sikker regnskapsproduksjon, og at kundene får tilgang til egne tall og data via våre systemer.

Økonomisk rådgivning er et satsingsområdet for Økonor Fauske og vi tilbyr tett oppfølging rundt forhold som er av betydning for økt lønnsomhet for våre kunder. Rådgivningen kan enten knyttes til justeringer eller innspill i forhold til kundens drift, eller være mer prosessorientert og følge et utviklingsprosjekt over lengre tid der målet er økt lønnsomhet.

Vår forretningsidè er: Økonor skal levere fremtidsrettede og fleksible regnskaps- og rådgivningstjenester med fokus på kundens behov for økt lønnsomhet og kvalitet,” og det bestreber vi oss på å levere hver dag.

Medarbeiderne hos Økonor Fauske

Siste nyheter fra Økonor Fauske

Økonor Fauske søker regnskapsfører

Vi søker en regnskapsfører som vil gjøre en helteinnsats for noen av landets mest spennende kunder.

Se hele stillingsannonsen og søk elektronisk på www.okonor.no/karriere

 


  


Kontaktinformasjon

Økonor

Økonor Fauske

Juridisk navn:
Økonomisenteret AS

Besøksadresse:
Sjøgt. 60, 8200 Fauske

Postadresse:
Sjøgt. 60, 8200 Fauske

Telefon:
75 60 08 30
Telefaks:
75 60 08 31

E-post:
fauske@okonor.no

 

 
Copyright 20©07 Økonor. All rights reserved. Webansvarlig